Firma PRESTIGE Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2004 r. jako „osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek”. Od tego czasu w ramach prowadzonej działalności firma dokonała badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polski Standardami Rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ponad pięćdziesięciu firm osobiście lub jako osoba współpracująca z Grupą Kapitałową PKF Consult.

Oprócz działalności audytorskiej firma świadczy usługi rachunkowe, oraz doradztwa ekonomicznego, oferuje pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych. Sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez firmy księgami, prowadzi księgi handlowe i ewidencję uproszczoną wielu firm o bardzo zróżnicowanym profilu działalności oraz o zróżnicowanych statusie prawnym. Są wśród nich firmy budowlane, handlowe, usługowe.

Opieka nad zleceniodawcą nie ogranicza się tylko do ewidencji dokumentów. Odpowiadamy na pytania klientów dotyczących niejasności przepisów prawnych. Sugerujemy najkorzystniejsze rozwiązania w sytuacjach gdy istnieje kilka możliwości. Oferujemy także obsługę informatyczną w zakresie oprogramowania wspomagającego działalność firmy.